Υγεία

Εκτύπωση
PDF
Ικα τηλεφωνικά ραντεβού 184
Απογευματινά ραντεβού νοσοκομείων (Αθηνών, Θεσσ/νίκης, Βόλου, Πάτρας, Ηρακλείου) 1535
Κέντρο άμεσης βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166
Ιατροί SOS 1016
Ιατροί κατ'οίκον (Αθήνα/Πειραιά) 1151
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 210 3613848
AIDS ανοιχτή συμβουλευτική γραμμή 210 7222222
AIDS κεντρική γραμμή 210 4111400
Κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777
ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) 1031
Υγειονομικό κέντρο 210 8842411
Δέκα οκτώ και άνω 210 3617089
Εθνικός οργανισμός 1147
Κέντρο Αιμοδοσίας Ε.Ε.Σ 210 5236571
Πρόνοια - Κοινωνική βοήθεια 197
Νοσοκομείο αφροδισίων νοσημάτων 210 7239945
Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης 114

Share/Save/Bookmark