ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εκτύπωση
PDF
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Υπηρεσία Δημάρχου
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
7ος όροφος
Γραμματεία Ιδιαιτέρου Γραφείου
2104194800
Γραφεία Ειδικών Συμβουλών ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών
2104194240
Γραφείο Τύπου
2104194190
Γραφείο Πολιτικής Προστασίας (ΠΣΕΑ)
2104199812
Γραφείο Συνεργείου Εθιμοτυπίας
2104194517
Γραφείο Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου
2104194600
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
7ος όροφος
Γενική Γραμματεία
2104194300
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
7ος όροφος
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2104194300
Νομική Υπηρεσία
2104194235
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
6ος όροφος
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
2104194232
Γραφείο Δικηγόρων
2104194211
Γραμματεία
2104194235
Γενική Διεύθυνση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
2104194097
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Διοικητικών − Οικονομικών Υπηρεσιών
2104194097
Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
2104196062
Δ/νση
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
2104194352
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
8ος όροφος
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
2104194350
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Αδελφοποίησεων
2104194346
Γραμματεία
2104194352
Δ/νση
Διοίκησης
2104194229
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
6ος όροφος
Τμήμα Διοικητικού
2104194244
Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου
2104194242
Τμήμα Δημαρχιακής Επιτροπής
2104194330
Τμήμα Εκλογών – Αναθεώρησης Εκλογικών Καταλόγων
2104194223
Τμήμα Πρωτοκόλλου – Διεκ/σης και Γενικού Αρχείου
2104194037
2104194009
Τμήμα Νομικών Προσώπων – Επιχειρήσεων και ΟΓΑ
2104194041
Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
2104194831
Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας
2104194808
Γραμματεία
2104194228
Δ/νση
Προσωπικού
2104194227
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
6ος όροφος
Τμήμα Μονίμου Προσωπικού
2104194247
Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.
2104194250
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας Προσωπικού
2104194248
Γραφείο Φυλάκων και Καθαριστριών
2104194424
Γραμματεία
2104194227
Δ/νση
Δημοτικής Κατάστασης
2104194013
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
1ος όροφος
Τμήμα Μητρώων Αρρένων
2104194025
Τμήμα Εγγραφών Αρχείου
2104194020
Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών
2104194023
2104194015
Τμήμα Πολιτικών Γάμων
2104194030
Γραφείο Πολιτογραφήσεων
2104194006
Γραμματεία
2104194013
Δ/νση
Δημοτικού Ληξιαρχείου
2104196009
Κουντουριότου 100
Τ.Κ    18532
1ος όροφος
Τμήμα Γεννήσεων
2104196009
Τμήμα Γάμων και Θανάτων
2104196014
Γραμματεία
2104196009
Δ/νση
Οικονομικού
2104194092
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
3ος όροφος
Τμήμα Λογιστικού και Προϋπολογισμού
2104194101
Τμήμα Εκκαθάρισης και Εντολής Δαπανών
2104194100
Τμήμα Μισθοδοσίας
2104194103
Τμήμα Λογιστικής Παρακολούθησης Διπλογραφικού Συστήματος
2104194413
Γραμματεία
2104194092
Δ/νση
Ταμιακής Υπηρεσίας
2104194054
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
2ος όροφος
Τμήμα Εισπράξεων
2104194073
Τμήμα Πληρωμών
2104194055
Τμήμα Λογιστηρίου και Ελέγχου
2104194063
Γραφείο Παρακολούθησης και Ενημέρωσης Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων ΙΚΑ
2104194083
Γραμματεία
2104194054
Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων
2104194163
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
5ος όροφος
Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ
2104194184
Τμήμα Δημοτικής και Σχολικής Περιουσίας
2104196047
Τμήμα Φόρων Τελών και Δικαιωμάτων
2104194205
Τμήμα Βεβαίωσης Παράνομων Σταθμεύσεων
2104194170
2104194772
Γραμματεία
2104194163
Δ/νση
Προμηθειών και Αποθηκών
2104194260
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
5ος όροφος
Τμήμα Προμηθειώνκαι Ανάθεσης Εργασιών
2104194105
Τμήμα Αποθηκών και πάσης φύσεως υλικών (πλην Τεχνικών Υπηρεσιών)
2104194421
Τμήμα Αποθηκών Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Καυσίμων – Λιπαντικών και πάσης φύσεως ανταλλακτικών αυτοκινήτων και Μηχανημάτων Δ/νσης Μηχανολογικού
2104194310
Τμήμα Καταχώρησης Παραστατικών
Γραμματεία
2104194260
Δ/νση
Κοινωνικών Υπηρεσιών
2104196060
Κουντουριότου 100
Τ.Κ    18532
4ος όροφος
Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
2104196060
Τμήμα Νεκροταφείου
2104194493
Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής
2104206172
Γραμματεία
2104196060
Δ/νση
Βρεφονηπιακών Σταθμών
2104196035
Κουντουριότου 100
Τ.Κ    18532
4ος όροφος
Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Α΄ Διαμερίσματος
2104194442
2104194607
Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Β΄ Διαμερίσματος
2104194612
Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Γ΄ Διαμερίσματος
2104194386
Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Δ΄ Διαμερίσματος
2104194458
Τμήμα Βρεφονηπιακών Σταθμών Ε΄ Διαμερίσματος
2104194452
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
2104196033
Γραμματεία
2104196035
Δ/νση
Πολιτισμού
2104194398
Φίλωνος 39 & Νοταρά
Τ.Κ     18531
Τμήμα Δημοτικών Θεάτρων και Κινηματογράφων
2104194550
Τμήμα Πινακοθηκών και Μουσείων
2104194435
2104101400
Τμήμα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
2104194623
Τμήμα Ιστορικού Αρχείου
2104194387
Τμήμα Προσκτήσεων και Ιδιωτικών Συλλογών − Φωτογραφικό Αρχείο
2104194387
Τμήμα Καλλιτεχνικής Παιδείας και Επιμόρφωσης
2104194484
Τμήμα Αθλητισμού
2104194478
Γραφείο Φιλαρμονικής Δήμου Πειραιά
2104194433
Γραμματεία
2104194398
Δ/νση
Βιβλιοθήκης
2104194626
Ελευθερίου Βενιζέλου 22 & Κολοκοτρώνη
Τ.Κ    18533
5Ος όροφος
Τμήμα Επιλογής – Ταξινόμησης
2104194625
Τμήμα Κεντρικής Βιβλιοθήκης
2104194619
Τμήμα Περιφερειακών Βιβλιοθηκών
2104194628
Γραμματεία
2104194626
Διεύθυνση
Δημοτικής Αστυνομίας Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194585
Ηρώων Πολυτεχνείου 91
Τ.Κ. 18535
Τμήμα Συντονισμού
2104557503
Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχημάτων.
2104557505
Διεύθυνση
Δημοτικής Αστυνομίας Β΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194847
Ευριπίδου 66
Τ.Κ 18532
3ος όροφος
Τμήμα Συντονισμού
21041944876
Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχημάτων.
21041944870
Διεύθυνση
Δημοτικής Αστυνομίας Γ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194544
Δημητρίου Φαλήρεως 5
Τ.Κ 18547
1ος όροφος
Τμήμα Συντονισμού
2104194544
Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχημάτων.
2104194544
Διεύθυνση
Δημοτικής Αστυνομίας Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194447
Χίου 6-8
Τ.Κ 18541
Τμήμα Συντονισμού
2104194447
Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχημάτων.
2104194447
Διεύθυνση
Δημοτικής Αστυνομίας Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194589
Καλέργη 142
Τ.Κ 18543
2ος όροφος
Τμήμα Συντονισμού
2104194526
Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης και Κυκλοφορίας Οχημάτων.
2104194526
Δ/νση
Δημοτικών Διαμερισμάτων
2104196027
Τμήμα Α΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194541
Τμήμα Β΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194542
Τμήμα Γ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194461
Τμήμα Δ΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194447
Τμήμα Ε΄ Δημοτικού Διαμερίσματος
2104194546
Γραμματεία
2104196027
Δ/νση
Καθαριότητας
2104196017
Κουντουριώτου 100
Τ.Κ    18532
2ος όροφος
Τμήμα Περισυλλογής και Μεταφοράς Απορριμμάτων
2104196008
Τμήμα Μελετών – Προγραμματισμού και Ανακύκλωσης
2104196017
Τμήμα Κίνησης Οχημάτων Καθαριότητας
2104194511
Γραφείο Αποθήκης και Συνεργείων
2104194531
Γραμματεία
2104196003
Δ/νση
Πληροφορικής
2104194704
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
9ος όροφος
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
2104194403
Τμήμα Εφαρμογών Λογισμικού
2104194403
Τμήμα Εισαγωγής Στοιχείων
2104194402
Γραμματεία
2104194403
Δ/νση
Οδοποιίας − Αποχέτευσης
2104199810
Ευρυπίδου και
Ευαγγελιστρίας 21
1ος όροφος
Τμήμα Οδοποιίας
2104199832
Τμήμα Αποχέτευσης
2104199813
Τμήμα Κυκλοφορίας και Οδικής Σήμανσης
2104199812
Τμήμα Βεβαίωσης Δαπανών
2104199825
Τμήμα Συνεργείων Γενικών Καθηκόντων
2104194517
Γραφείο Ύδρευσης
2104199821
Γραμματεία
2104199810
Δ/νση
Αρχιτεκτονικού και
Γεν. Σχεδιασμού Πόλης
2104194144
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
4ος όροφος
Τμήμα Αρχιτεκτονικού – Μελετών και Κατασκευών
2104194152
Τμήμα Μνημείων και Παραδοσιακών Κτιρίων
2104194392
2104194151
Τμήμα Γενικού Σχεδιασμού Πόλης και Τοπογραφικού
2104194159
Τμήμα Σχολικών Κτιρίων και Συνεργείων
2104194108
Τμήμα Κτηματολογίου
2104813437
Τμήμα Μελετών Προμηθειών
2104194126
Γραμματεία
2104194144
Δ/νση
Πρασίνου
2104196062
Τμήμα Μελετών – Σχεδιασμού και Φυτικής Παραγωγής
2104194489
Τμήμα Παρκοτεχνίας
2104194489
Γραμματεία
2104196038
Δ/νση
Μηχανολογικού − Ηλεκτρολογικού
2104236181
Θηβών 50
Τ.Κ. 18542
Τμήμα Μηχανολογικών Μελετών και Προγραμματισμού
2104236128
Τμήμα Ηλεκτρολογικού
2104196125
Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων − Οχημάτων
2104194535
Τμήμα Συνεργείου Μηχανολογικού − Ηλεκτρολογικού
2104196107
Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας
2104194384
Γραμματεία
2104236181
Δ/νση
Πολεοδομίας
2132123604
Θηβών 78
Τ.Κ   18542
2ος όροφος
Τμήμα Οικοδομικών Αδειών
2132123606
Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Τακτοποιήσεων
2132123607
Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
2132123605
Γραμματεία
2132123604
Δ/νση
Επιθεώρησης − Ελέγχου Έργων και Ασφάλειας − Υγιεινής
2104199809
Ευριπίδου & Ευαγγελίστριας 21
1ος όροφος
Τμήμα Ελέγχου και Επιθεώρησης
2104199808
Τμήμα Ασφάλειας − Υγιεινής
2104199807
Τμήμα Στατιστικής και Συντονισμού
2104199807
Γραμματεία
2104199809
Διεύθυνση
Εξυπηρέτησης Πολιτών
2104146021
2104146000
Ακτή Ποσειδώνος 2
Τ.Κ   18532
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
2104146022
Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
2104146020
Διεύθυνση
Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.)
2104194788
Ευριπίδου 66
Τ.Κ   18535
1Ος όροφος
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Κ.Υ.Ε.
2104194819
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Μουσικής Κ.Υ.Ε.
2104194804
Τμήμα Διοικητικών Κυρώσεων Κ.Υ.Ε.
2104194825
Γραμματεία
2104194788
Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2104194141
Κεντρικό Δημαρχείο
Πλ. Κοραή 1
Τ.Κ. 18535
4ος όροφος
Τμήμα Διαχείρισης της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Πειραιά.
2104194141
Τμήμα Δημόσιας Διαβούλευσης.
2104194133
Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
2104194141
Γραμματεία
2104194141