Ιεροί Ναοί

Εκτύπωση
PDF

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣMΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Τηλέφωνο: 210 2613009
Διεύθυνση: ΠΡΙΑΜΟΥ 125, Τ.Κ.: 13122, ΙΛΙΟΝ
Ι.Ν. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ
Τηλέφωνο: 210 2610455
Διεύθυνση: ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 117 116, Τ.Κ.:13122, ΙΛΙΟΝ
Ι.Ν.ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Τηλέφωνο: 210 2614336
Διεύθυνση: ΜΕΛΑ Π. 5 10, Τ.Κ.:13121, ΙΛΙΟΝ
Ι.Ν. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Τηλέφωνο: 210 2614336
Διεύθυνση: ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ 11 22, Τ.Κ.: 13121, ΙΛΙΟΝ
Ι.Ν. ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ
Τηλέφωνο: 210 5730324
Διεύθυνση: ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 15 26, Τ.Κ.: 13121, ΙΛΙΟΝ
Ι.Ν. ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 2617190
Διεύθυνση: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε' 25, Τ.Κ.: 13122, ΙΛΙΟΝ
Ι.Ν. ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Τηλέφωνο: 210 2634188
Διεύθυνση: ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 12, Τ.Κ.: 13122, ΙΛΙΟΝ
Ι.Ν. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
Τηλέφωνο: 210 2634025
Διεύθυνση: ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ, Τ.Κ.: 13122, ΙΛΙΟΝ