Δήμος Χαλανδρίου

Εκτύπωση
PDF

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  2132023800

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Ιδιαιτέρα Γραμματέας Δημάρχου

2132023919

Γραμματεία Δημάρχου

2132023917/918

Γραφείο Τύπου

2132023926

Σύμβουλοι - Ειδικοί Συνεργάτες Δημάρχου

2132023922/923/924

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Γραμματεία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

2132023903

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γραμματεία Γενικού Γραμματέα

2132023884

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2132023881

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γραμματεία Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

2132023882

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού

2132023883

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Προγραμματισμού

2132023883

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Αξιολόγησης Διαδικασιών & Οργάνωσης Υπηρεσιών

2132023886

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών & Οργάνωσης Υπηρεσιών

2132023886

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊστάμενος Τμήματος Πληροφορικής

2132023888

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Πληροφορικής

2132023889

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γρ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

2132023883

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

2132023902

Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματείας Δημοτικών Οργάνων

2132023905

Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής

2132023906/907

Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου

2132023908

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Γραμματείας Δημάρχου

2132023911

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Γραμματείας Δημάρχου

2132023912/913

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Υποστήριξης Εθελοντισμού

2132023935

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Υποστήριξης Εθελοντισμού

2132023936

Προϊστάμενος Τμήματος Σχολικής Μέριμνας

2132023948

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήματος Σχολικής Μέριμνας

2132023949

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

2132023851

Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου

2132023828

Τμήμα Λογιστηρίου

2132023829/830/831

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Εισπράξεων & Πληρωμών (Ταμειακή Υπηρεσία)

2132023836

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Εισπράξεων & Πληρωμών (Ταμειακή Υπηρεσία)

2132023837/838/839

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊστάμενος Τμήματος Εσόδων

2132023852

Τμήμα Εσόδων

2132023857

Προϊστάμενος Τμήματος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

2132023855

Τμήμα Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας

2132023855

Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

2132023843

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

2132023844

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Έσοδα Κοιμητηρίου

2132023806

Γραφείο Κλήσεων - Γραφείο Αποχέτευσης

2132023873

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2132023971

Γραμματεία Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

2132023973

Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Συνεργείων & Αυτεπιστασίας

2132023972

Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων & Αυτεπιστασίας

2132023974/976

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

2132023980

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

2132023981/982

Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών

2132023977

Τμήμα Μελετών

2132023978

Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών

2132023954

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών

2132023955/956/957/958/960/961

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Έργων

2132023979

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού

2132023975

Συνεργεία / Ηλεκτρολόγοι

2132023939/940

Συνεργεία / Αποχέτευση

2132023941

Συνεργεία / Αυτεπιστασία

2132023942/943/944

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας

2132023959

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Δημοτικής Συγκοινωνίας

2132023959

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2132023865

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

2132023820

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο)

2132023821

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικής & Αστικής Κατάστασης

2132023801

Τμήμα Δημοτικής & Αστικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο)

2132023802/803/804

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Ληξιαρχείου

2132023811

Τμήμα Ληξιαρχείου

2132023812

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊστάμενος Τμήματος Αλλοδαπών

2132023816

Τμήμα Αλλοδαπών

2132023817

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Μόνιμου Προσωπικού

2132023866

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού

2132023866

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

2132023870

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

2132023870

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Προϊστάμενος Τμήματος Μισθοδοσίας

2132023869

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τμήμα Μισθοδοσίας

2132023868

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2106815176 / 2106811416

Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

2106815176 / 2106811416

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης

2106815176 / 2106811416

Προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

2106815176 / 2106811416

Τμήμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

2106815176 / 2106811416

Προϊσταμένη Τμήματος Πρασίνου

2132023945

Τμήμα Πρασίνου

2132023945

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων

2106815176 / 2106811416

Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων

2106815176 / 2106811416

Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας

2132023909

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

2132023910

Προϊστάμενος Τμήματος Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων

210 6853330

Τμήμα Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων

210 6853330

Προϊσταμένη Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου

210 8042926

Τμήμα Δημοτικού Κοιμητηρίου

210 8042926

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

210 6839777

Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων

210 6839777

Τμήμα Ελέγχου Εμπορικών Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

210 6839777

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης - Γραμματείας

210 6839777

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Ε.Π.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο Κεντρικού Κ.Ε.Π.

213 2024600-7

Προϊστάμενος Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεντρικού Κ.Ε.Π.

 

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κεντρικού Κ.Ε.Π.

 

Προϊστάμενος Τμήματος Εσωτερικής Ανταπόκρισης Κεντρικού Κ.Ε.Π.

 

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης Κεντρικού Κ.Ε.Π.

 

Τμήμα Λειτουργίας ΚΕΠ ΜΕΤΡΟ

210 6003518 / 6003777 2132149601-3

Τμήμα Λειτουργίας ΚΕΠ Κάτω Χαλανδρίου

210 6755854/2312149501-4

Προϊσταμένη Τμήματος Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΣΥΓΕΕΠ)

ΣΥΓΕΕΠ Συνοικισμού

210 6837011

ΣΥΓΕΕΠ Πολυδρόσου

210 6821750

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

2132023826

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γραμματεία Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2132023827

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2132023952

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γραμματεία Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

2132023953

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

2132023864

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Γραμματεία Αντιδημάρχου Τοπικής Ανάπτυξης

2132023874

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2132023947

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2132023861

Γραμματεία Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος

2132023862

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

2132023876

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

210 6801634

 

 

ΦΑΞ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

2132023825

Πρόεδρος Δ.Σ. - Γραμματεία Δημοτικών Οργάνων

2132023904

Σύλλογος εργαζομένων

2132023877

Τμήμα Ληξιαρχείου

2132023813

Τμήμα Διοικητικής & Αστικής Κατάστασης

2132023805

Τμήμα Αλλοδαπών

2132023818

Τμήμα Εισπράξεων & Πληρωμών (Ταμειακή Υπηρεσία)

2132023840

Τμήμα Λογιστηρίου

2132023832

Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού

2132023846

Tμήμα Σχολικής Μέριμνας

2132023950

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

2132023983

Τμήμα Διαχείρισης Μόνιμου Προσωπικού - Τμήμα Μισθοδοσίας

2132023872

Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

2132023891

Τμήμα Πληροφορικής

2132023890

Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Υποστήριξης Εθελοντισμού

2132023937

Δημοτική Φιλαρμονική

2132023934

Δημοτική Επιχείρηση "ΦΛΥΑ"

210 6836679

 

 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

 

 

Πρόεδρος Φιλαρμονικής

2132023930

Φιλαρμονική

2132023931/932

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

* Σας ενημερώνουμε οτι οι παραπάνω πίνακες ενημερώνονται προοδευτικά με τις ηλεκτρονικές διευθύνεις των υπηρεσιών του Δήμου.

Share/Save/Bookmark